2020-05-28 07:19:00

Objavljena Odluka o upisu u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Dragi učenici, poštovani roditelji/staratelji,

obavještavamo vas da je dana 27. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama, broj 62/2020, objavljena Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021., čiji je sastavni dio i struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda. Odluka je dostupna na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html, a također su učenici s time upoznati i putem Teams aplikacije.

Ove godine propisana je mogućnost dostave prijavnica za upis, upisnica u školu, kao i dokumenata o ispunjavanju posebnih uvjeta za upis, osobno ili elektroničkim putem. Škola će obavijestiti učenike i roditelje/skrbnike o e-adresama na koje mogu slati dokumentaciju. Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem učenik ili roditelj/skrbnik može se izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranog jezika, kao i o svim posebnostima koje su važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini. Sva propisana dokumentacija moći će se uslikati ili skenirati te poslati elektroničkim putem. Što se tiče dostavljanja originalne dokumentacije u osnovnu školu (prijavnice učenika koji su je poslali elektroničkim putem), dostavljanje originala nije potrebno. Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2020.

 


Osnovna škola Vinica